วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550

ต้นไมยราพต้นไมยราพ


ชื่อวิทยาศาสตร์ Minosa Pudicaวงศ์ LEGUMINOSAE


ชื่ออื่น ทั่วไปเรียก ไมยราพ, ไวยราพ, ระงับ ทางพายัพเรียก หญ้าจิยอบ จันทบุรีเรียก หนามหญ้าราบ


ลักษณะพืช ต้นไมยราพ เป็นต้นไม้ล้มลุกต้นเล็ก ๆ เนื้ออ่อนจำพวกหญ้า ใบเล็ก ๆ เป็นฝอยคล้ายกับใบผักกระเฉด ต้นและกิ่งมีสีแดงเป็นขนและมีหนามแหลมคนทั้งต้น จะสูงประมาณ 1 ฟุตเศษ ดอกก็มีลักษณะเหมือนดอกของผักกระเฉดหรือดอกกระถินเทศ แต่มีสีแดงอ่อนชมพูหรือสีชมพู กลมฟู มีฝักเล็ก ๆ เป็นไม้ที่มีประสาทสีและว่องไว เมื่อได้สัมผัสหรือมีความประทบกระเทือนเข้า มันจะหุบกิ่งก้านสาขาของมันโดยทันที และพอนาน ๆ เข้าพอเห็นว่าหมดภัยแล้ว จึงจะเริ่มตั้งกิ่งก้านสาขาของมันขึ้นมาใหม่ตามเดิมสรรพคุณ ใช้ทั้งต้นนำมาปรุงรับประทานเป็นยาขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ แก้กระษัย แก้ทางเดินของหัสสาวะอักเสบ ขับระดูขาวของสตรี